Start | Pysen | Fakta | Artister | Jukebox | Om | Magi & Mystik | Bettsons Bästa | Radio | Bilder | Arkiv | Gästbok | Övrigt
SPECIAL

. användare nu


Company News
Magin och mysterier

Magi och Mystik när det är som bäst

Hej och välkomna till denna mystiska sida.

Här kommer du att kunna läsa om Magi, Mystik, Sagor, Sägner och Skrönor från förr och nu.

Allt från Bergslagen.

Har du något att berätta maila oss och vi kan bygga upp sidan med verklighet.

Glöm inte att alla bidrag är lika viktiga.

Vi kommer att presentera tex.

Links
      
      
      
      
      
Welcome

Magins redskap
Dorje, Varja, välj själv.

Redskap i magins tecken

Fjäder eller rökelsefjäder

Ett mycket användbart hjälpmedel till att spåra

Tarot kort

Spådomslek

Används ofta till att spå.

Exempel: Keltiska korset.

Pendel

Ett verktyg som används flitigt till spådom

Det finns många varianter av pendlar.

 

Pekare:

Enkla

Ett fantastiskt hjälpmedel att kolla dina väktare. Du kan även använda dessa till att finna bortlagda saker

Pekare:

Dubbla

Ett fantastiskt hjälpmedel att kolla dina väktare. Du kan även använda dessa till att finna bortlagda saker

 

 
Tarotkort

Tarot är en kortlek med 78 kort som används för spådom. I korten finns gåtfulla mytiska bilder, som ockultister tolkar på olika sätt. Tarotleken sägs ha dykt upp i Europa för första gången på 1300-talet, utan någon uttolkande litteratur eller något sammanhängande filosofiskt system. Den lät sig därför anpassas till olika metafysiska, mystiska och psykologiska tankeskolor. Det finns flera olika tarotlekar, och det har utvecklats olika sätt att använda dem på.

Tarot har visat sig varit en varaktig vän,lärare,rådgivare, och en av mina största tillgivenheter för en lång tid. Genom uthålligt studerande och observation har jag funnit den ovärdeliga Sanningen, som frekvent ger mig glimtar och former inte enbart av mitt eget liv utan även av oräkneligt många andras. Tarot är en trovärdig och spirituell guide för alla sökare av Sanningen. All negativ hokus-pokus som framställs om korten har kommit genom en vidskeplig rädsla baserad uppå ett ignorerande av dess rätta ändamål. Det huvudsakliga ändåmålet med systemet som kallas Tarot är inte helt enkelt att spå framtiden utan även att utveckla krafter som redan finns och som kulminerar i medvetandet om dig själv. Genom Tarons symbolism blir den individuella själen mer medveten om areor som en gång varit vaga eller kanske helt och hållet omedvetna och behöver ett utvecklande och förfinande. Ökat medvetande ger naturligtvis en chans att utveckla sin inre potential, och göra livet mer produktivt och gengäldande. Att bli en hel och fulländad människa. Detta är det Sanna ändåmålet med Tarot.
Pekare

Är ungefär som slagrutan fast man håller en pekare i var hand. Dessa kommer att ge ett utslag genom att pekarna går emot varandra eller ifrån varandra.

 

 

Jag har själv gått med pekare ganska mycket och tycker att det är ett utmärkt sett att få reda på saker när man själv inte vet. Jag har också två andra kompisar som går med pekare och jag har därför sett att vi alla gör på något sett olikt den andra. Det mesta är lika men lite skilljer det sig. Men det fungerar jättebra för alla så man kan nog inte säga att någon av oss gör fel.

Grunderna:
1. När pekarna går utåt betyder det ja
2. När pekarna går inåt betyder det nej
3. När pekarna snurrar runt har dom hittat nått

Det är väl det jag och mina kompisar tycker är grunderna. Ett tips om man tappat bort något är att låta pinnarna leda en till saken. (hjälpte en kompis som tappat bort sin ring tex. jag visste inte vart den fanns och inte hon heller, men pekarna visade oss och vi hittade den.) Sedan finns det också en massa annat man kan göra och inte göra. Tex så vill vissa fråga pekarna om lov innan man börjar använda dom, men mina kompisar brukar hoppa över det. Jag tycker att det går mycket bättre då man frågat före. En annan sak jag tycker man ska göra är att tacka när dom svarar, och låta bli att fråga något mer om dom inte vill svara på en fråga. Fråga hellre något annat då.

Lycka till Ni som skall börja med pekare!

Auran
och vad den kan berätta om oss!

Av Anna-Lena Vikström

Auran är ljus i regnbågens alla färger som omger allt levande! Auran ser olika ut från människa och djur och natur, och varje människa har en aura som ingen annan har!

Genom många "chakran", som är kroppens energiintag, får ny livsenergi utifrån och ger ut gammal energi. Dessa chakran är knutpunkten mellan vår eviga varelse och vår fysiska kropp. På så sätt är auran ett utrensningsorgan för människan, och den mall eller karta, som kroppen är uppbyggd efter och den visar hur vår kropp och vår personlighet är sammansatt.

En vanlig fråga är om aurans färger förändras utifrån hur vi mår, vad de betyder och om vi kan stärka vår egen aura. Fler och fler börjar också att se auran och undrar vad de ser betyder!

Jag har under hela mitt liv sett auran omkring människor, och möts ofta av frågor om vad auran är och vad auran berättar för oss. Jag ska försöka svara utifrån mina observationer och erfarenhet genom livet. Själv hade jag turen att växa upp i en rätt isolerad by i södra Lappland med 15 hushåll, omgiven av naturen och de äldres berättelser. Där sågs det övernaturliga inte som övernaturligt, såsom att drömma sanndrömmar, varsel och ta emot budskap från andevärlden eller naturen, möjligen ovanligt men inte övernaturligt!

Energiauran - Denna är den del av auran som är lättast att se.   

Grundpersonlighets auran - Den innehåller massor av små fält av färg som visar den personlighet man har. De fält som lyser mest är de som är aktiverade i detta liv. Det andra är slumrande begåvningar, eller egenskaper vi kanske kan väcka. Här syns också inre sår och det som skapat människans personlighet och hur man handskas med konflikter. Denna del av auran ligger djupast och är svårast att se.   

Känsloauran - innehåller stora fält av färg och växlar snabbt. Detta visar personens känslotillstånd för tillfället. Här syns röda blixtar om personen är arg eller rädd. men det är vackert och kreativt att se. Mycket energi finns i rörelse då.

Avsiktsauran - Här syns flammor när personen talar eller tänker utifrån en djupare avsikt. Ens livsväg eller uppgift lyser starkt här som vita lågor, eller smaragdgröna flammor om personen jag ser talar djupt ifrån sitt hjärta om en vision han har ellernågot som är helande för någon annan.

Eterisk aura   - Här syns olika obalanser som hör till den fysiska kroppen, värk, blockerad energi och varje sjukdom har sitt speciella energimönster, jag kan lätt känna igen el-överkänslighet, fibromyalgi och utbrändhet, trots att de yttre symptomen ibland är ganska lika.

Meridiansystemet : Lyser vackert som pärlband över kroppen. Ibland har de färger som lyser starkt eller inte. Man kan då aktivera de svaga ljuspunkterna genom att trycka på den som kommer näst efter på pärlbandet så att de börjar lysa starkare.

Fler nivåer finns... Vi står i början av en stor kunskap ännu.   

 

Det finns mycket att lära sig om just Auran. Det finns böcker som lär dig att se auran osv.

Pendel

Pendelns användningsområden är i det närmaste obegränsat.
Det kan vara praktiskt att använda sig av pendel i spådom och för allmänna råd i olika frågor. Med en pendel kan man utforska många områden och få intressanta och oväntade svar. Pendla fram olika preparat, vitaminer, mineraler, födoämnen och annat som vår kropp behöver, få reda på eventuella brister, allergier osv samt hur vi kan få bukt med dessa problem. Om du är intresserad av kristaller och färger kan pendeln få fram just de kristaller,stenar och färger som du behöver. Jag har en vännina som har svårt att hitta parfymer som passar , för att hjälpa henne så pendlar jag över listor i tidningen på olika parfymer och då gör pendeln utslag genom att snurra i cirkel medsols när den hittar den parfymen som passar bäst.
.
Ett sätt att använda pendeln är att ställa frågor, som kan besvaras endast med JA eller NEJ. Ett annat sätt är att rita olika cirklar och dela in den i olika"tårtbitar" där man skriver in olika alternativ och pendla över dessa, pendeln förs över dom olika svaren och du ställer din fråga.

Det är viktigt hur frågan ställs så att svaret inte kan misstolkas. Pendeln svarar då med att rotera med- eller moturs beroende på frågan. Det vanligaste är att pendeln visar ett "ja" genom att pendla medsols i en cirkel, ett "nej" genom att pendla motsols i cirkel och ett "vet ej/kanske" genom att pendla som i en rak linje. Pendeln kan också gå i en ellips och det kan t.ex. betyda att frågan ännu inte är mogen för ett svar. Man ska givetvis inte missbruka pendeln och sluta tänka själv, dom flesta människor känner redan på sig det rätta svaret men man kanske bara vill ha en bekräftelse på att man kände rätt.

Pendeln lär fungera som en förlängning av vårt undermedvetna. Det är egentligen vi själva som sitter inne med svaren, utan att veta om det och pendeln förmedlar svaren till oss.

Pendeln kan ange t.ex. vilken tim, dag, månad eller år som är lämpligt att göra olika saker..osv

Pendla i en kalender och fråga" när ska jag flytta, gifta mig, byta jobb ..osv

Pendla över dina krukväxter och fråga "vill du ha mer vatten ?"

Det går också att pendla över kartor för att bli tipsad om bra förslag på resmål, ställen att flytta till, eller om du undrar var en särskild person befinner sig.

Fråga pendeln t.ex. "Skulle jag trivas att bo inom det här området?" eller "Ska jag resa till det här området?"
Man kan pendla över ett foto eller över en ritning, om man är osäker på om man ska köpa exempelvis just det huset, pendeln ger då ett positivt utslag om det är en bra idé.


Pendla över kroppen och fråga "var är det obalans ?", eller pendla över kroppens chakran.
 
 

 

 

Dorje, varja, mm    

ÄKTA TIBETANSK DORJE
Dorjen är en symbol för den högsta makten och rättvisan. Den kan också vara en symbol för den buddistiska lärans gudomliga kraft och för den översinnliga sanningen och upplysningen. Dorjen sägs också ha förmågan att kuva onda lidelser och begär.
Den är oförstörbar och kan förgöra det till synes oförstörbara. Håller man en dorje i varje hand, känner man efter ett litet tag hur energin strömmar från dorjarna ut i armarna. Vi har vid ett flertal tillfällen mätt auran hos personer med och utan dorjar och personernas aura ökar med flera meter när de har en dorje i handen.

 
 
Mystikens värld
Lotusblomman
   


Copyright © 2012 ghyttan.se, All rights reserved.